Get into the habit
Life as it is in Littleton
The Littleton News publishes an article on Belgian and British habits. They have interviewed the Van de Velde family
to illustrate some similarities and differences in daily routines.
 
The first fragment describes a weekend at the Van de Velde's after they moved to Littleton. They have already adopted some "British" habits!   Read the text and complete it with the verbs to
have, to do or to go.
 
De krant "Littleton Nieuws" publiceert een artikel over Belgische en Britse gewoontes. Ze hebben de familie Van de
Velde geïnterviewd om enkele gelijkenissen en verschillen in dagelijkse handelingen te illustreren. Het eerste fragment beschrijft een weekend van de Van de Veldes nadat ze verhuisden naar Littleton. Ze hebben reeds een aantal Britse gewoontes overgenomen! Lees de tekst en vervolledig met de werkwoorden 'hebben', 'doen' of 'gaan'.

"...In Littleton, on Saturday we usually get up at 9 a.m. and a bath. For breakfast we eat toast with marmalade and we drink tea. Once a month we the famous 'English Breakfast'. In the afternoon we cycling, and in the evening we to the cinema. On Sunday we the shopping and lunch at the pub. In the afternoon we for a walk and in the evening the children their homework and my husband and I read the 'Sunday Times' newspaper. It's good for our English!"
Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.