De Conventie van Genève
Taakbeschrijving
In bijlage       vind je een tekst met meer uitleg rond de Conventie van Genève, waarbij een aantal regels werden vastgelegd rond terminologie, regels en statuten van asielzoekers en vluchtelingen. Lees de tekst en beantwoord volgende vragen.

.
.