De energie van de toekomst.
Energiebronnen zoals aardgas, aardolie en steenkool zijn eindig.
Ooit zullen deze voorraden op geraken. Wind-, water- en zonne-energie vormen volgens geleerden de sleutel naar de toekomst. Er wordt dan ook volop onderzoek gedaan om deze natuurlijke verschijnselen maximaal te kunnen benutten om stroom te maken. In de krant leest Jeroen het artikel
“De energie van de toekomst komt uit de zee”. Waaruit bestaat deze nieuwe techniek om stroom op te wekken precies? Ga op zoek naar de voor- en de eventuele nadelen van de techniek. Is energie uit de zee inderdaad de energie van de toekomst?

.
.