Leerdoel

Je kunt de voor- en nadelen van verschillende aspecten van compostering afwegen
en overzichtelijk uitschrijven.