Vocabulaire
recueillir =
verzamelen, inzamelen, bijeenbrengen
la charité =
de liefdadigheid
le sponsor =
de sponsor