Op het einde van deze les kun je een brief schrijven waarin je vraagt om sponsoring voor het goede doel.