Op het einde van deze les kun je telefonisch inlichtingen over de stemprocedure inwinnen.