Op het einde van deze les kun je:

De gedachtegang volgen en specifieke informatie selecteren in officiële teksten over werken in het buitenland.