Op het einde van deze les kun je:

Provocerend taalgebruik herkennen als een manier om een gesprekspartner te overreden
en het zelf gebruiken in een specifieke context.