Op het einde van deze les kun je:

Overtuigende argumenten ten voordele van flexibele werkroosters aandragen.