Op het einde van deze les kun je:

Argumenten en tegenargumenten halen uit teksten over ouderschapsverlof.