Op het einde van deze les kun je:

Stijlfiguren onderscheiden in een literair tekstfragment en hun effect tijdens het luidop lezen beoordelen.