Vocabulary
At last!
straight away

to catch up on a film
to fool around
to hang about
to have a lie in
to have some laughs

You name it!

=
Eindelijk!
=
onmiddellijk

=
inhalen, bij raken
=
rotzooien (informeel)
=
rondhangen
=
uitslapen
=
lachen

=
Je zegt het maar!