Op het einde van deze les kun je:

Inhoudelijke vragen beantwoorden over gesprekken waarin afspraken gemaakt worden en kun je deze formules herkennen.