Doctor, I'm not feeling very well…
Oh dear. (1)
As a doctor, Florence often uses the same phrases when she talks to patients.
Reconstruct the following conversation. Use the phrases from the list. Afterwards you can listen to the conversation.

Als dokter gebruikt Florence vaak dezelfde zinswendingen als ze met patiënten praat. Reconstrueer het volgende gesprek. Gebruik de zinnen uit de lijst. Nadien kan je het gesprek beluisteren.
Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.