Number Crazy
Counting
To ask for information and to give information you often need numbers.
For example telephone numbers, birthdays and prices.
Listen and repeat the numbers 1-20.

Om informatie te vragen en te geven heb je vaak getallen nodig. Bijvoorbeeld voor telefoonnummers,
verjaardagen en prijzen. Luister en herhaal de getallen van 1 tot 20.

- Counting from 1 to 4:
- Counting from 5 to 8:
- Counting from 13 to 16:
- Counting from 9 to 12:
- Counting from 17 to 20:
.
.