What does it look like?
Which bathroom?
Tastes differ. No two people arrange their houses in the same way.
Look at the two bathrooms,
A       and B       .
Copy the sentences and complete with the words from the list to describe the two rooms:
 
big / small / brown and white / green and white
 
Smaken verschillen. Er zijn geen twee mensen die hun huis inrichten op dezelfde manier. Bekijk de badkamers A en B. Schrijf de zinnen over en vul aan met de woorden uit de lijst om de twee kamers te beschrijven: groot / klein / bruin en wit / groen en wit.
Which words go with bathroom A?
This bathroom is _______.
It has _______ walls.
(colours)
Which words go with bathroom B?
This bathroom is _______.
It has _______ walls.
(colours)

.
.