Zin en onzin van referenda

In de gemeente waar je woont, wordt een volksraadpleging of referendum gehouden.
De vraagstelling luidt: "Dient het gemeentebestuur de nodige initiatieven te nemen om in alle straten van het centrum betaald parkeren in te voeren?
Ja of neen?"
Bij een volksraadpleging is niemand verplicht om te gaan stemmen.   Er is wel een opkomstplicht van 20% van de bevolking om een geldig referendum
te hebben. De uitslag is alleen adviserend.
De gemeente kan nadien nog doen wat ze wil.
Ga jij stemmen? Waarom (niet)?
Tijdens de middagpauze wordt er gediscussieerd. Heeft een volksraadpleging zin of niet? Licht je standpunt toe in een gesprek met een collega. Maak met argumenten duidelijk waarom je standpunt geldig is. Deze collega is overtuigd van het tegendeel. Hij geeft een tegenargument en probeert daarmee aan te tonen dat je redenering niet opgaat. Zeg hem waarom je met dat argument niet akkoord gaat.
In het gesprek moet duidelijk zijn waarom je het (niet) belangrijk vindt dat je gaat stemmen, en waarom je een referendum (niet) zinvol vindt.

.
.