Huurcontract en huurwetgeving

Henk, de receptionist heeft van zijn groottante een huisje geërfd. Hij verhuurt dit huisje. Hij wil nu de huur verhogen.   De huurder heeft in juli 1998 een schriftelijke huurovereenkomst getekend en is beginnen te huren vanaf 1 augustus 1998. De overeenkomst heeft een duur van 9 jaar. De huurprijs bedroeg bij aanvang 450 euro.   Het is nu augustus 2002.
Mag Henk de huur verhogen? Wanneer mag hij dat? Op welke manier mag hij dat? Hoeveel bedraagt de nieuwe huurprijs?   Raadpleeg de huurwetgeving en zoek dit uit.


.
.