De vergadering openen
De directeur heeft de conferentiezaal van het hotel beschikbaar gesteld voor de vergadering van het buurtcomité.   Het thema van de vergadering:   een verkeersveilige straat.   De directeur heeft aan jou gevraagd een korte speech te geven om de vergadering te openen.   Wijs in je speech op het belang van de bijeenkomst en beschrijf het verdere verloop van de avond. Probeer in je betoog zo motiverend mogelijk te zijn.   Bereid je voor op mogelijke negatieve reacties uit de zaal.

.
.