Ik leer in het ziekenhuis

Mona, de jongste dochter van de hoteldirecteur, heeft een zware vorm van astma. Hierdoor moet ze regelmatig in het ziekenhuis blijven en kan ze niet naar school. Mona is een ijverige leerling en haar schoolprestaties hebben nauwelijks te lijden onder haar veelvuldige afwezigheid. Toch maakt de hoteldirecteur zich zorgen dat zijn dochter een achterstand zal oplopen. Luister naar de reportage over het project ‘webschool’ in Nederland. Wat vind jij van dit initiatief?

.
.