Onbegrip op de werkvloer

Ayfer, de directiesecretaresse,en Andrew, de boekhouder,werken al jaren samen op hetzelfde bureau.   De samenwerking is altijd vlot verlopen maar deze zomer heeft Ayfer de indruk dat de boekhouder niet in zijn gewone doen is.   Hij heeft al verschillende fouten gemaakt en geeft een verstrooide indruk.   Ayfer probeert het probleem aan te kaarten, maar Andrew reageert afwijzend en geïrriteerd.   Ayfer begrijpt niet wat er aan de hand is.   Ze wil dat de relatie weer wordt als vroeger.
Ze vraagt jou om advies.

.
.