Werk, werk en nog eens werk.
taakbeschrijving.
De Belgische overheid heeft van werkgelegenheid haar topprioriteit gemaakt. De regering heeft de sociale partners uitgenodigd op een heuse werkgelegenheidsconferentie. Op die conferentie zitten afgevaardigden van de werkgevers en vakbonden, maar ook van de federale regering,
de regionale regeringen en de gemeenschapsoverheden rond de tafel
om te bespreken hoe ze meer werkgelegenheid kunnen creëren.
Na afloop van de conferentie worden de belangrijkste kopstukken aan
het woord gelaten. Wat is er op de conferentie beslist? Staan alle partijen achter deze beslissingen?

.
.