De kinderen bezighouden
Taakbeschrijving
Eén van de activisten op Zaventem houdt vol dat hij weet hoe je het probleem van agressieve jongeren en heel de problematiek bij de jeugd vandaag kan oplossen. Volgens hem is het belangrijk   kinderen al
op jonge leeftijd gewoon te maken van hun vrije tijd nuttig in te vullen,
door bijvoorbeeld op woensdagmiddag of tijdens het weekend zich bezig te houden met andere activiteiten, zoals sport, muziek of toneel.
Je vindt in bijlage een aantal activiteiten die kinderen kunnen doen.
Stel je voor dat je een vriend(in) mailt met voorstellen van activiteiten voor zijn/haar kleuter. Schrijf een overtuigende mail, rekening houdend met de uren waarin het kind kan meedoen met die activiteiten.


.
.