Er wordt te weinig voorgelezen aan kleuters
Taakbeschrijving
Tom, een vriend van Lies, is onlangs vader geworden, en hij is zo enthousiast, dat hij nu al bezig is met het zoeken naar een school,
of met het lezen van literatuur rond hoe je een kind best opvangt op
de eerste schooldag, hoe het proces van thuis naar lagere school
moet doorlopen worden, enzovoort enzovoort...
Tom ziet die avond op televisie een programma waar men het heeft
over het nut van voorlezen aan kleuters, en hij is natuurlijk meteen
aan het beeld gekluisterd, met volle aandacht aan het kijken.
Kijk met hem mee, en maak de volgende oefeningen.

.
.