Het recht om te staken?
taakbeschrijving.
Een vriendin van je werkt op de luchthaven. De laatste tijd klaagt ze nogal vaak dat de werkdruk er bijzonder hoog is geworden. En het lijkt maar niet op de houden. Vandaag hebben media-activisten een deel
van de luchthaven bezet met de nodige vertragingen, omleidingen en afgelaste vluchten tot gevolg. Van het luchthavenpersoneel wordt verwacht dat zij zich extra hard
inspannen om het de reizigers toch
nog enigszins comfortabel te maken en de hinder tot een minimum
te beperken. Dit is echt de druppel die de emmer doet overlopen!
De werknemers zijn het beu, in de wandelgangen wordt over stakingsacties gefluisterd. Je vriendin wil graag meestaken. Maar wat houdt dit precies in? Zal ze haar loon blijven ontvangen tijdens de staking? En wat als haar vakbond de staking niet erkent? Loopt zij het risico ontslagen te worden? Zelf weet je ook niet goed wat de mogelijke gevolgen van zo’n stakingsactie zijn en daarom telefoneer je naar een kennis die bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werkt. Luister naar de uitleg en vertel daarna aan je vriendin welke rechten en plichten ze zoal heeft bij een staking.

.
.