Een wilde vlucht: wat doen bij turbulentie?
taakbeschrijving.
Een onweer kan voor heel wat narigheid zorgen tijdens een vliegtuigreis. Dat is bijvoorbeeld het geval als de lucht niet meer netjes over de vleugels van het vliegtuig stroomt, maar alle kanten op waait. We spreken dan van turbulentie. Het vliegtuig gaat dan “hobbelen”, net als een schip op de golven. De passagiers kunnen dan stevig door elkaar geschud worden. Om ongelukken tijdens een vlucht zoveel mogelijk te vermijden krijgen alle passagiers een blad met veiligheidsinstructies. Bekijk het blad met de veiligheidsmaatregelen die je als passagier in acht moet nemen. Vertel aan eventuele medepassagiers wat ze moeten doen om de kans op ongelukken (bv. tijdens turbulentie) zo klein mogelijk te houden.

.
.