Een windmolenpark in het dorp?
Sinds het gemeentebestuur heeft bekend gemaakt dat ze een windmolenpark willen bouwen om elektriciteit te maken staat Jeroens dorp in rep en roer. Een aantal bewoners reageert woedend op deze plannen. Ze vrezen immers dat de windturbines heel wat hinder met zich zullen meebrengen en denken dat het mooie natuurlandschap van de gemeente zal worden verknoeid. Er zijn echter ook heel wat mensen die het windmolenproject wel zien zitten. Minder mileuvervuiling is het belangrijkste argument dat zij naar voor schuiven. De gemeente zit verveeld met de hele situatie en heeft besloten om een infoavond te organiseren. Hier mogen voor- en tegenstanders van het project hun zegje doen. Jeroen treedt op als woordvoerder van de voorstanders van het project. Hou een pleidooi   waarin je iedereen van het nut van een windmolenpark tracht te overtuigen.

.
.