Koken: op gas of elektrisch?
Taakbeschrijving
Dora zoekt af en toe informatie op het internet. Ze vindt vooral
de fora interessant. Je kan daar immers informatie uitwisselen. Vandaag leest Dora op zo'n discussieforum de volgende vraag.
"We gaan een nieuwe keuken plaatsen in ons huis. We moeten
nu beslissen of we een gasfornuis of een elektrisch fornuis
willen installeren. Wie kan me zijn ervaringen met gasfornuis
en elektrisch fornuis meedelen?"
Dora heeft vroeger op gas gekookt, maar heeft enkele jaren
geleden het gasfornuis vervangen door een elektrisch fornuis.
Ze kent dus beide systemen. Ze geeft
een antwoord op deze
vraag in het forum.

Op de tweede en derde pagina verzamel je informatie die
je kan gebruiken om een antwoord te geven.
Je kan hierbij
voor- en nadelen van beide systemen herkennen.
Op de vierde en vijfde pagina kan je de twee systemen met
elkaar vergelijken. Je leert hierbij tegenstellingen uitdrukken.
Op pagina zes schrijf je het bericht op het forum.

.
.