De geneesmiddelen-sticker
taakbeschrijving.
Dora houdt grote schoonmaak in de huisapotheek. Op de verpakking
van elk geneesmiddel wil ze een sticker kleven met daarop de belangrijkste informatie over het geneesmiddel. Zo weet ze meteen
waar elk medicijn precies voor dient. Help Dora bij het schrijven van
de geneesmiddelen-stickers.

--
--


Wat staat er op een geneesmiddelen-sticker? Op de tweede pagina
kan je aangeven wat er op de sticker op de verpakking van een
medicijn staat.

Wat staat er op de verpakking van een geneesmiddel? Op de derde
pagina kan je de verpakking van medicijnen lezen en globaal begrijpen.
Daarbij leer je de benamingen voor de verschillende vormen waarin
medicijnen voorkomen gebruiken.

Hoe moet je een geneesmiddel gebruiken? Op de vierde pagina kan je het gebruik van een geneesmiddel beschrijven. Daarbij leer je instructies voor het toedienen van medicijnen gebruiken.

Op de vijfde pagina schrijf je de geneesmiddelen-stickers voor
de huisapotheek van Dora.

.
.