Mijn Brussel.
taakbeschrijving
Hanne moet voor school een Vlaams liedje zoeken waarin de liefde
voor de stad wordt bezongen. Ze kiest het liedje 'Brussel' van de Vlaamse zanger Johan Verminnen. Is dat een goede keuze?
-
-
-

-Op pagina 2 kan je de relatie van de zanger met de stad benoemen.
Op pagina 3 kan je de betekenis van de beeldentaal van het lied duiden.
Op pagina 4 kan je de betekenissen van nieuwe uitdrukkingen met elkaar vergelijken.
Op pagina 5 kan je de centrale gedachte van het lied in een paar
zinnen vatten.

.
.