Een nette buurt.
taakbeschrijving
Jef en Dora hebben een nieuwe buurman. Jef stoort er zich aan dat de buurman zijn vuilnis niet sorteert zoals het hoort. In plaats van te gaan klagen, besluit Jef om hem een aantal rollen vuilniszakken van de gemeente cadeau te doen: de standaard bruine huisvuilzakken voor het restafval, de groene GFT- zakken en de blauwe PMD-zakken. Met de vuilniszakken, de ophaalkalender en een brochure van de gemeente, belt Jef aan bij zijn buurman. De buurman geeft niet thuis. Jef besluit de vuilniszakken en de rest achter te laten bij de voordeur. Zo zal de buurman ze vinden wanneer hij thuiskomt.
Schrijf er een begeleidend briefje bij.

Om je voor te bereiden op deze taak:
- kan je op pagina 2 en 3 begrippen verklaren en voorbeelden opsommen.
- kan je op pagina 4 logische relaties (en, of, insluiting, uitsluiting) uitdrukken
Op pagina 5 voer je de taak uit.

.
.