De ontwikkeling van het wiel.
taakbeschrijving.
Maartens leraar beweert dat het wiel zo’n 2000 jaar geleden is uitgevonden door James Goodyear. Maar Maarten gelooft er niets van. Volgens hem
is het wiel al veel ouder en weet men bovendien niet wie de uitvinder van het wiel is. Hij gelooft niet dat het wiel zomaar op één dag is uitgevonden. Volgens hem moet het eerder een proces zijn geweest dat eeuwen lang geduurd heeft. Omdat de discussie maar voort blijft duren, geeft de leraar alle leerlingen een huistaak mee: ze moeten thuis op zoek gaan naar informatie over de uitvinding van het wiel en er daarna een tekst over schrijven. Maarten is er zeker van dat hij gelijk heeft. Maar hoe kan hij
dat bewijzen? Ga samen met Maarten op het internet op zoek naar informatie over de uitvinding van het wiel. Vertel daarna wie er gelijk heeft:   Maarten of zijn leraar?

.
.