Minder papier in het huishouden
Taakbeschrijving
De gemeente organiseert een wijkvergadering over afval sorteren en verminderen. Hanne is ervan overtuigd dat er veel te veel papier wordt verspild. Ze weet echter niet wat ze daaraan kan doen. Daarom gaat
ze naar deze vergadering en ze hoopt er nuttige tips te horen om de papierberg te verkleinen. Iemand van de sprekers van deze avond geeft suggesties om minder papier te verspillen. Luister naar wat deze spreker zegt en beantwoord de vragen uit de volgende oefeningen.
-


-

-
Begrijp je wat de spreker voorstelt? Op pagina twee kan je de voorstellen
van de spreker herkennen. Dat doe je door elk voorstel te verbinden met
de juiste illustratie.
Hoe worden voorstellen gegeven? Op pagina drie kan je verschillende
manieren om een voorstel te geven, herkennen in de tekst.
Kan je zelf een voorstel geven? Op pagina vier en vijf kan je suggesties formuleren.

.
.