Leerdoel

Nadat je een demo-versie van een
cd-rom hebt doorlopen, kun je er
de voor- en nadelen van opsommen.