Leerdoel

In een tekst over etiquette
en beleefdheid aan tafel begrijp
je alle gegevens.