Le petit prince
Regardez bien les images suivantes. Il s'agit de différentes sortes de textes. Combinez les mots de la liste avec l'image correcte.
 
Kijk goed naar de volgende afbeeldingen. Het gaat over verschillende tekstsoorten. Verbind de woorden van de lijst met de juiste afbeelding.
Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.