Quelques conseils
Voici quelques photos d'objets très recherchés par des voleurs. Combinez les photos avec les bons mots.

Ziehier enkele foto's van voorwerpen die door dieven zeer gegeerd zijn. Combineer de foto's met de juiste woorden.
Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.