Quelle catastrophe!
En Bourgogne, les activités agricoles les plus importantes se situent dans le domaine de la viticulture. Le climat de cette région est idéal pour cultiver des raisins. Complétez les phrases par un mot dérivé du mot entre parenthèses.

In de Bourgogne situeren de belangrijkste landbouwactiviteiten zich in het domein van de wijnbouw. Het klimaat van deze streek is ideaal om druiven te kweken. Vul de zinnen aan met een woord afgeleid van het woord tussen haakjes.
Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.