Un instant, s'il vous plaît…
Chantal appelle le COP pour fixer un rendez-vous. Elle veut parler de l'orientation de sa fille, Valérie.
Écoutez la conversation téléphonique et mémorisez les formules types qu'on utilise. Répétez-les à haute voix.
 
Chantal belt naar de dienst studiebegeleiding om een afspraak te maken. Ze wil spreken over de studiekeuze van haar dochter, Valérie.
Beluister het telefoongesprek en memoriseer de standaardformules die men gebruikt. Herhaal ze hardop.

Bonjour, je voudrais parler à [x], s'il vous plaît.
Goedendag, ik zou graag [x] spreken, alstublieft.

Je vous en prie.
Graag gedaan.

C'est de la part de qui?
Namens wie?

Un instant, s'il vous plaît. Je vous le / la passe.
Een ogenblikje, alstublieft. Ik verbind u met hem / haar door.

Remarquez: dans les contextes officiels, on se
vouvoie.
Merk op: in officiële contexten, spreekt men elkaar met u aan.

.
.