Il fait quel temps à Berlin?
Peter téléphone à sa mère. Elle est à Berlin. Peter et sa mère parlent du temps.
Écoutez la conversation téléphonique. Lisez les phrases et complétez par la bonne réponse.

Peter belt zijn moeder op. Zij is in Berlijn. Peter en zijn moeder spreken over het weer.
Luister naar het telefoongesprek. Lees de zinnen en vul ze aan met het juiste antwoord.

Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.