Éliane visite une entreprise
Éliane a son permis de conduire, mais elle a des difficultés à s'orienter et à trouver son chemin. Voilà pourquoi on lui
donne toujours un plan.
 
Éliane heeft haar rijbewijs, maar zij heeft problemen om zich te oriënteren en om haar weg te vinden. Daarom geeft
men haar altijd een plan.


Liez les images à la bonne description.
 
Welke beschrijving past het best bij het prentje?

Klik op verbeterde velden voor Feedback.

.
.