In oktober 2004 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een poliocampagne in Afrika gelanceerd. Deze campagne kwam in het nieuws uitgebreid aan bod, onder andere in een uitzending van de BBC.
Welke termen denk jij dat met het onderwerp te maken hebben? Selecteer de toepasselijke
woorden uit de lijst.