Why doesn't it work anymore?
To be plugged or not to be plugged!
The family Van de Velde want to watch a film on TV. It's about to begin.
Listen to the conversation and answer the questions.

De familie Van de Velde wil naar een film op TV kijken. Hij gaat zo dadelijk beginnen.
Luister naar de conversatie en beantwoord de vragen.

The family Van de Velde is talking about...
Why are they talking about it?

.
.