Flat for sale
Trevor's old flat
Trevor, one of Florence's colleagues, wants to move to a bigger flat.
Look at the floor plan of his old flat. Which room goes with which number?
(the bathroom / the bedroom / the dining room / the kitchen / the living room)

Trevor, een van Florences collega's, wil verhuizen naar een groter appartement.
Bekijk het grondplan van zijn oude flat. Welke kamer hoort bij welk nummer?
(de badkamer / de slaapkamer / de eetkamer / de keuken / de woonkamer)

Listen to the question. Answer the question,
then listen to the sample solution.
For example:
- Which room goes with number 6?
- That's the hall.

Luister naar de vraag. Beantwoord de vraag en beluister het modelantwoord.
Bijvoorbeeld: Welke kamer hoort bij nummer 6?
Dat is de hall.

1.
2.
3.
4.
5.
.
.